Av. Alperen Parmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avukatlara Özel Pratik Bilgi ve Bağlantılar

 

Ankara Barosu'nun yayınladığı 2018 yılı Tavsiye edilen Ücret Tarifesi için tıklayınız.

TBB'nin yayınladığı 2018 yılı Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.

Nispi Vekalet Ücreti, Faiz ve SMM hesaplamak için tıklayınız.

Uyap Avukat Portal sistemine bağlanmak için tıklayınız.

Hukuki Terimler Sözlüğü için tıklayınız.

Ankara İcra Daireleri'nin IBAN numaraları için tıklayınız.

 


TÜRK YARGI SİSTEMİNDE BAZI ÖNEMLİ SÜRELER

Temyiz Süreleri

MAHKEME BAŞ. SÜRE MAHKEME BAŞ. SÜRE
Sulh Hukuk Mahkemesi Tebliğ 8 Gün İş Mahkemesi Tefhim 8 Gün
Asliye Hukuk Mahkemesi Tebliğ 15 Gün İcra Hukuk Mahkemesi Tefhim 10 Gün
Asliye Ticaret Mahkemesi Tebliğ 15 Gün İcra Ceza Mahkemesi Tefhim 7 Gün
Aile Mahkemesi Tebliğ 15 Gün Sulh/Asliye/Ağır Ceza Mahkemeleri Tefhim 7 Gün
Tüketici Mahkemesi Tebliğ 15 Gün İdare ve Vergi Mahkemeleri Tebliğ 30 Gün

 

Usul Hukukuna İlişkin Süreler

1086 Sayılı HUMK ve 6100 Sayılı HMK arasında karşılaştırmalı usul hukuku süreleri için tıklayınız.

 


2015 YILI İÇİN ÖNEMLİ PARASAL DEĞER VE ORANLAR

 

SENETLE İSPAT SINIRI: 2.500,00.TL KIDEM TAZMİNATI TAVANI: 3.541,37.TL
TEMYİZ SINIRI: 2.080,00.TL ASGARİ ÜCRET 1.DÖNEM 1.201,50.TL
TEMYİZDE DURUŞMA SINIRI: 21.220,00.TL ASGARİ ÜCRET 2.DÖNEM 1.273,50.TL
KARAR DÜZELTME SINIRI: 12.690,00.TL PRİME E.KAZANÇ TAVANI 7.809,90.TL
İCRA MAHKEMESİ TEMYİZ SINIRI: 5.980,00.TL YASAL FAİZ ORANI %    9
TAM YARGI DAVASI DURUŞMA SINIRI: 30.000,00.TL TİCARİ FAİZ ORANI % 10.50
VERGİ DAVASI DURUŞMA SINIRI: 30.000,00.TL YENİDEN DEĞERLEME ORA % 10.11
CEZA MAHKEMESİ RE'SEN TEMYİZ 15 YIL VE + H.B.C GECİKME ZAMMI % 1.40
CEZA TEMYİZ SINIRI:(BERAAT İLİŞKİN) 10.000,00.TL A.P.C KİRA STOPAJ ORANI % 20
CEZA TEMYİZ SINIRI:(MAHKUMİYET) 3.000,00.TL A.P.C MESKEN KİRA G. İSTİSNASI 3.600,00.TL
TAHSİL HARCI: (HACİZ YOKSA) %4.55 KARŞILIKSIZ ÇEK BANKA Ö 1.200,00.TL
TAHSİL HARCI: (HACİZ VARSA) %9.10 HMK TANIKLIK ÜCRETİ 40,00.TL
VEKALET HARCI: 4.10.TL HMK BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ 165-330.TL
SURET HARCI: 1.70.TL BAŞVURMA HARCI (SHM) 12,80.TL
BARO PULU: 6,50.TL BAŞVURMA HARCI (ASHM) 27,70.TL
TÜKETİCİ İLÇE H.H BAŞVURU SINIRI: 2.200,00.TL BAŞVURMA HARCI (TEMYİZ) 42,60.TL
TÜKETİCİ İL H.H.BAŞVURU SINIRI 2.200 TL-3.300 TL BAŞVURMA HARCI (AYM) 226,90.TL
TEMYİZ HARCI 136,00.TL NİSPİ HARÇ (Konusu para) Binde 68,31
YÜRÜTMENİN D.İLİŞKİN İTİRAZ HARC 75,50.TL NİSPİ HARÇ (Nafaka bir yıllık) Binde 11,38
KEŞİF HARCI 195,40.TL MAKTU HARÇ 27,70.TL
İCRAYA BAŞVURMA HARCI 27,70.TL MAKTU HARÇ (YARGITAY) 57,60.TL
İCRA TAHLİYE HARCI % 4.55 MAKTU HARÇ (TEHİR-İ İCRA) 45,60.TL
TEBLİGAT PULU 9,00 TL MAKTU HARÇ(DELİL TESPİT) 45,60.TL

 

4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca, Kurum tarafından işverenlere verilecek idari para cezaları için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2012 | AV.ALPEREN PARMAK | www.alperenparmak.av.tr